Quatrevents

Tritikále
  • Variety listed: EU-list
  • Breeder: Florimond Desprez, Fr.
  • Distributor: Isterra Magyarország Kft.

  Výhody

  • Vynikajúci výnosový potenciál
  • Safe production in weaker areas
  • TKW: low - medium

  Ukazovatele kvality

  • Special weight: medium
  • Obsah bielkovín: stredný

  Agronomické vlastnosti

  • Tillering
   9
  • Winter hardiness
   8
  • Plant length
   8
  • Standability
   8
  • Earliness
   5

  Odolnosť proti chorobám

  • Powdery mildew
   6
  • Yellow rust
   7
  • Fusarium
   8
  • Leaf rust
   8
  • Septoria
   8